AKTUALNO
  NOVICE
  GALERIJA - picasaweb
ORGANIZACIJA
  ORGANI DRUŠTVA
  MLADINA
  ČLANICE
  VETERANI
  SEKCIJA ZA ŠPORT
OPERATIVA
  ŠTAB OPERATIVE
  VOZILA IN OPREMA
  POŽARNI OKOLIŠ
  INTERVENCIJE
  IZOBRAŽEVANJE
  TEKMOVANJA
  PREVENTIVA
DRUŠTVO
  VIZIJA DRUŠTVA
  ZGODOVINA DRUŠTVA
OSTALO
  KLEPETALNICA
  POVEZAVE
  KONTAKT
Kontaktni podatki

PGD BLAGOVICA
Blagovica 2
1223 Blagovica

tel: 01/ 834-57-04
e-pošta:
pgd.blagovica@siol.net
 

Klic v sili na 112
V primeru nesreče vedno najprej pokličite 112

Operaterju povejte:

KDO kliče
KAJ se je zgodilo
KJE se je zgodilo
KDAJ se je zgodilo
KOLIKO je ponesrečencev
 kakšne so POŠKODBE kakšne so OKOLIŠČINE
 na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... )
kakšno POMOČ potrebujete.
SPIN - prikaz nesreč v RS

Za večji zemljevid klikni!
SPIN WAP - tekstovni prikaz
Za tekst nesreč v RS klikni!
ARSO - Požarna ogroženost


Za večji zemljevid klikni! 

ARSO, radarska slika padavin

Za večji zemljevid klikni!
GASILEC - Administrator
VULKAN

SPIN

 

Mesec: Oktober 2010

              Klic v sili na 112
 

KO KLIČETE NA ŠTEVILKO 112, OPERATERJU POVEJTE:

  • KDO kliče
  • KAJ se je zgodilo
  • KJE se je zgodilo
  • KDAJ se je zgodilo
  • KOLIKO je ponesrečencev
  • kakšne so POŠKODBE
  • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... )
  • kakšno POMOČ potrebujete.

Ne pozabite! Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar znate in zmorete.

 
         avtor:  Administrator
              ARSO - Radarska slika padavin v RS
 

Vremenski radar na Lisci pri Sevnici sproti meri padavine nad Slovenijo in njeno bližnjo okolico. Slika prikazuje razporeditev in jakost padavin, izmerjenih vsakih 10 minut. Čas meritve je podan v univerzalnem koordiniranem času UTC; ustrezni uradni čas v Sloveniji je za eno uro (pozimi) oziroma za dve uri (poleti) večji. Jakost padavin je predstavljena s štirimi razredi: šibka (LOW), zmerna (MED), močna (HGH) in ekstremna (EXT) z možno točo.

Vir: ARSO

 
         avtor:  Administrator
              Znaki za alarmiranje v republiki Sloveniji
 

Alarmiranje prebivalstva v Sloveniji se izvaja kot enoten sistem javnega alarmiranja v okviru avtonomnega informacijsko komunikacijskega sistema za vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. Organizira ga Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje tako, da ga je mogoče upravljati in prebivalstvo alarmirati na lokalni, regijski ali državni ravni. Alarmiranje izvajajo Center za obveščanje Republike Slovenije, regijski centri za obveščanje, pristojne službe v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter gasilske organizacije v skladu s to uredbo.

Znaki za alarmiranje so:


Opozorilo (svarilo) na nevarnost: enoličen zvok sirene, ki traja dve minuti;


Preplah oziroma neposredna nevarnost: zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto;


Prenehanje nevarnosti: enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund;


Preizkus siren: enoličen zvok sirene, ki je enak znaku za prenehanje nevarnosti.

Uporaba gasilskega znaka za aktiviranje gasilcev

Občina v načrtih zaščite in reševanja oziroma načrtih obveščanja in aktiviranja gasilskih enot lahko določi, da se aktivirajo gasilske enote na določenih območjih z uporabo znaka za preplah oziroma neposredno nevarnost kot gasilskega znaka preko siren javnega alarmiranja. Tak način aktiviranja gasilskih enot ni dovoljen v velikih mestnih središčih, na območju večjih objektov javnega zdravstva, zdravilišč ali letovišč. Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, na predlog Gasilske zveze Slovenije določi po predhodnem soglasju županov, katere gasilske enote se v skladu s tem členom lahko aktivirajo tudi z uporabo znaka za preplah oziroma neposredno nevarnost.

Aktiviranje gasilskih enot z uporabo znaka za preplah oziroma neposredno nevarnost preko siren javnega alarmiranja izvaja pristojni regijski center za obveščanje, lahko pa sireno sproži tudi gasilska enota sama za samoaktiviranje, vendar mora o tem brez odlašanja obvestiti pristojni regijski center za obveščanje. Regijski center za obveščanje mora takoj po uporabi znaka za preplah oziroma neposredno nevarnost obvestiti javnost oziroma sredstva javnega obveščanja na območju, kjer je bil uporabljen znak za alarmiranje, o razlogih za alarmiranje.

 Vir: Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19.11.2007

 
         avtor:  Administrator
              Poročilo o stopnji požarne ogroženosti naravnega okolja
 

Požari v naravi so v večini primerov posledica posegov človeka v naravno okolje. Požarna ogroženost naravnega okolja je odvisna od klimatskih razmer na določenem področju in seveda od trenutnega vremena ter razvojne stopnje rastlinstva.

Karta požarne ogroženosti po regijah. Slika je vsak dan na voljo na spletni strani www.arso.gov.si. Zeleno pomeni zelo majhno, rdeče pa zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

 

Največ požarov je pozno pozimi in zgodaj spomladi (februar, marec), drugi višek pa je pozno poleti (avgust).

Pomen posamezne stopnje ogroženosti je razložen v spodnji tabeli.

OZNAKA STOPNJE

POŽARNA OGROŽENOST

1 - zelo majhna Možnost za nastanek požara ne obstaja, verjetnost vžiga je minimalna. V kolikor izbruhne požar se zelo počasi širi ali pa ugasne. Zelo malo gorljivega materiala je zajetega v požaru, v glavnem je to zgornji sloj podrasti.
2 - majhna Požar lahko nastane pri stalnem ognju kot je ogenj pri kampiranju, širjenje je počasno, na odprtem prostoru pa srednje hitro. Ponavadi nastanejo manjši površinski požari s slabim ognjem, v glavnem zagori samo listje. Požar se da hitro omejiti.
3 - srednja Vžigalica že lahko povzroči požar. V gozdu je širjenje požara srednje hitro, na odprtem prostoru kar hitro. Ogenj gori na površini s srednjim plamenom, pri tem zgori nekaj kompaktnega organskega materiala. Kontrola požara ni težka, požar se pogasi s srednje velikimi napori.
4 - velika Vžigalica v vsakem primeru povzroči požar. Požar se v gozdu hitro širi. V glavnem so to vroči površinski požari, ki ponekod zajamejo tudi krošnje dreves. V požaru zgori veliko organskega goriva, kontrola požara je težka, za gašenje požara je potrebno vložiti velike napore in veliko sredstev.
5 - zelo velika Vzrok za nastanek požara je lahko že iskra, požar se pojavi takoj, širjenje je zelo hitro. To je vroč požar, ki se prenese v krošnje dreves tudi na širšem območju. V požaru zgori zelo veliko organskega goriva, ogenj zajame tudi srednje in debelo gorivo. Požar se razširi tudi na normalno vlažna področja. Kontrola požara je izjemno težka, za gašenje požara je potrebno vložiti izredno velike napore in vsa razpoložljiva sredstva.

Vir: www.arso.gov.si

 
         avtor:  Administrator
 
 © 2009 Prostovoljno gasilsko društvo Blagovica